نیروگاه های بادی

زندگی انسان در تمام ادوار تاریخ به انرژی وابسته بوده است . زمانی که در غار زندگی میکرد فقط از نیروی بازوی خویش کمك میگرفت در آن دوران انرژی او محدود بود نیاز او را برطرف میکرد ولی امروزه در دورانی زندگی میکنیم که در آن به مقدار زیادی انرژی نیاز داریم.
انسان برای حرکت ،ماشینها و دستگاهها ووسایل مختلف که در خدمت اوست به انرژی زیادیاحتیاج دارد.
انرژی لازم وسایل و دستگاههای مورد نیاز زندگی انسان از مواد فسیلی نظیر زغالسنگ- نفت وگاز طبیعی تهیه میشود. از این رومواد فسیلی را بایستی رکن اساسی گردش چرخ صنعت در این دوران دانست دنیای امروز با بحرانهای اقتصادی که ناشی از وابستگی به انرژی فسیلی و
همچنین غیر اقتصادی بودن استفاده از این گونه انرژیهاست، روبروست. از همین رو ضروری به نظر میرسد که انسان به دنبال منابع جدید برای تأمین انرژی ارزان میباشد که از آن قبیل میتوان استفاده از انرژی خورشید باد زمین گرمایی و آبی را نام برد. استفاده از انرژی باد
وزمین گرمایی در عصر حاضر مورد توجه کشورهای مختلفی قرار گرفته زیرا تقریباً هم ارزان است و هم بدون آلودگی که در این جا به نحوه تولید برق از طریق این دو انرژی میپردازیم.


بعد از خرید محصول و تایید فاکتور، لینک دانلود محصول برای شما فعال می گردد.

لینک دانلود محصول :

  • نیروگاه های بادی

    نقدی

نظرات کاربران

برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید